Skills for Life
and Learning

Welkom

Ieder mens heeft unieke kwaliteiten en talenten.

 

Het inzetten van deze kwaliteiten en talenten is belangrijk voor onze persoonlijke ontwikkeling. We zoeken en vinden hierbij inspiratie in de wereld om ons heen. iFamily geeft training & coaching om dit proces te ondersteunen.

We brengen mensen in verbinding met elkaar, met aandacht voor zichzelf en de ander. We vergroten de veerkracht en weerbaarheid van kinderen, ouders en professionals.

Via een lichaamsgerichte werkwijze wordt er gewerkt aan het vergroten van mentale en communicatieve vaardigheden zoals grenzen stellen, positief denken, jezelf presenteren en het vergroten van mentale kracht.

 

 

iFamily ondersteunt kinderen in het maken van keuzes en om hun eigen weg te gaan.

iFamily vergroot de weerbaarheid en het zelfvertrouwen van kinderen.

iFamily brengt kinderen in beweging en stimuleert de ontwikkeling van sociale vaardigheden.

Rots en Water voor scholen

iFamily ondersteunt ouders bij hun taak als opvoeder en brengt mensen dichter bij elkaar.

Rots en Water voor kind en gezin