Skills for Life
and Learning

Welkom

Ieder kind heeft unieke kwaliteiten en talenten.

 

Toch lukt het niet elk kind om deze kwaliteiten en talenten in te zetten. De maatschappij is de afgelopen jaren sterk veranderd. Kinderen krijgen steeds meer prikkels om te verwerken. Ze groeien op in een digitale wereld. De huidige samenleving biedt niet meer de structuur en houvast van vroeger.


iFamily geeft Rots en Water-training voor kind en gezin. Rots en Water is een effectief bewezen sociale competentie training. Kinderen vergroten hun weerbaarheid en zelfvertrouwen. Ze ontwikkelen meer communicatieve en sociale vaardigheden. Vaardigheden die juist in deze moderne tijd en binnen het huidige onderwijs zo belangrijk zijn.

 

 

Het vinden van je eigen weg in onze moderne samenleving is een lastige opgave. De invloed van nieuwe technologie├źn en social media is groot. - iFamily ondersteunt kinderen in het maken van keuzes en om hun eigen weg te gaan.

Pesten is van alle tijden. De wijze waarop er wordt gepest is nieuw. Het internet heeft een nieuwe dimensie aan het pesten toegevoegd. Het maakt kinderen kwetsbaarder dan vroeger. Ondoordachte acties kunnen grote gevolgen hebben. - iFamily vergroot de weerbaarheid en het zelfvertrouwen van kinderen.

Het huidige schoolsysteem legt veel druk op kinderen. Er wordt van kinderen verwacht dat ze stilzitten, goed kunnen samenwerken en de vaak talige schooltaken naar behoren uitvoeren. Sommige kinderen hebben moeite om binnen het huidige schoolsysteem het beste uit zichzelf te halen. - iFamily brengt kinderen in beweging en stimuleert de ontwikkeling van sociale vaardigheden.

Rots en Water voor scholen

Tegenwoordig zijn er meer samengestelde gezinnen dan vroeger. De rust en vaste gezinsstructuren van vroeger zijn niet meer vanzelfsprekend. Ook wordt het leven duurder en veel ouders zijn gedwongen om meer tijd en energie te investeren in werk. Ouders ervaren stress om opvoeding, werk en eigentijd te combineren. - iFamily ondersteunt ouders bij hun taak als opvoeder.

Rots en Water voor kind en gezin